اگه دیوونه ندیده اید به ما میگن دیوونه سید جواد ذاکر

اگه دیوونه ندیده ای به ما میگن دیوونه اگه دیوونه شنیده ای به ما میگن دیوونه منم یه روز عاقل بودم عشق تو مجنونم کرد ز شهر عقل و عاقلا یکباره ویرونم کرد به جرم عشق و عاشقی به ما میگن دیوونه بزار ملامت بکنن یه خوب و بد میمونه دل من از روز ازل […]