روایت بانو پریدخت آور از عاشقانه‌های همسرش استاد غلامحسین بنان

بنان بعد از همسر اولش، در نهم بهمن ۱۳۴۴ با خانم پری دخت‌آور ازدواج کرد. بانو آور می گوید: وقتی با بنان ازدواج کردم در اوج شهرت بود اما همیشه این سوال را از من می‌پرسند چرا بنان اینقدر محبوب و مورد احترام مردم است؟ می‌توانم بگویم که شاید مهم‌ترین عامل عشقی بود که به […]