طنز و سرگرمی1 فیلم ها

فیلم کامل طنز ماهواره مهران مدیری

طنز ماهواره کاری است از مهران مدیری که در سال ۱۳۸۹ و به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت. طنز ماهواره مهران مدیری بعد از اجرای پروژه عظیم قهوه تلخ کلید خورد و این بار با طنز نیش دار دیگری وارد خانه های مردم گردید.